Zdraví

Altruista "je človek nezištne pomáhajúci iným"

I g o r G u r i šĽudia, ktorí trpia úzkosťou, ma občas vyhľadajú.

A trpiaci človek je akoby mávnutím čarovného prútika

na niekoľko momentov, v stave pokoja ... uvolnenia.

Občas, so "zázračnými" následkami.

Používam pritom slová ... pretože majú moc.

A hlas, ktorý číta tieto riadky je jej pán.

Články na blog.sme.sk
Igor Guriš, Nové Mesto nad Váhom, iguris@hotmail.com, 0904 186 992